Γραμμές παντού

Συχνά οι γραμμές οδηγούν, περιορίζουν, οριοθετούν, επισημαίνουν, καθοδηγούν, περιφράζουν...... άλλες φορές απλώς κυριαρχούν στην εικόνα!

Φωτογραφίες Κεφαλονιά

Φωτογραφίες Κεφαλονιά

Φωτογραφίες Κεφαλονιά

Φωτογραφίες Κεφαλονιά

Φωτογραφίες Κεφαλονιά

    Please wait...