Ο θεριστής

Στον κάμπο του Αγίου Γερασίμου, άρχισε ήδη ο θερισμός. Οι μπάλες του σανού περιμένουν κάτω από τον μεσημεριάτικο ζεστό ήλιο του Θεριστή τους κτηνοτρόφους να τις μεταφέρουν στις αποθήκες τους.

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

Κεφαλονιά Θέρος

    Please wait...