Κάτω από τον ήλιο του θεριστή

Κάτω από τον ήλιο του θεριστή

Ανάμεσα από τις μπάλες του σανού που είναι απλωμένες στον κάμπο του Αγίου Γερασίμου, ανεμίζουν τα άχυρα που ξέφυγαν από τον θέρο.

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

kefalonia theristis01

    Please wait...