Το όργωμα των αμπελιών

 

Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Απριλίου είναι Μεγάλη Εβδομάδα και το όργωμα των αμπελιών στα Ομαλά κοντεύει να ολοκληρωθεί.

Το όργωμα θεωρείται η πιο κοπιαστική εργασία γιατί συνήθως γίνεται με φρέζα. 

Ο Αποστόλης ακολουθεί τον εγγονό του που οργώνει με την φρέζα και σκάβει με το τσαπί τα σημεία που ξεφεύγουν, γιατί οι  πρώτες ρομπόλες έχουν ήδη βγει και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Η μεγαλύτερη ποσότητα των σταφυλιών της ζώνης Ρομπόλας καταλήγει στον Συνεταιρισμό Ρομπόλας Κεφαλονιάς.

 

 

    Please wait...